středa 30. ledna 2013

Ako sa nestať pacientom alebo Ako si uchovať zdravý rozum.

Ako sa nestať pacientom! ...výborná videoprednáška od lekára MUDr. Jana Hnízdila.

 Zaujímavá prednáška známeho českého  lekára MUDr. Jana Hnízdila, ktorý "rieši u svojich pacientov" podstatu príčiny chorôb a nie len "liečenie" jej následkov....alebo ako si uchovať zdravý rozum, a brať pacienta nielen ako zdroj vysokých príjmov pre farmaceutické spoločnosti. Prednáška  tiež o tom, že zlo je potrebné pomenovať, identifikovať a nakoniec odmietnuť. Rozdiel medzi  "modernou - vedeckou"   a komplexnou - celostnou medicínou.

MUDr. Jan Hnízdil,  je pôvodne  internista a rehabilitačný lekár; spisovateľ a publicista. Venuje sa celostnej - komplexnej  a  psychosomatickej medicíne. Verejnosť na seba upozornil svojimi výraznými vystúpeniami proti súčasnému spoločenskému a zdravotnému systému. Pracuje v Centru komplexní péče v Dobřichovicích u Prahy.


"...Nejsem schopen zázraků a nemám nic, čemu se říká „léčitelské schopnosti“. Jen se snažím praktikovat komplexní psychosomatickou medicínu. Když se jeden pacient ptal Jiřího Šavlíka, průkopníka české psychosomatiky, cože to dělá za zvláštní obor, odpověděl: „Zatímco ostatní lékaři léčí choroby, já léčím lidi.“
Na príkladoch zo života, nám priblíži ako nám "vznikajú" choroby, životnými stresmi, individuálnou oddolnosťou  proti stresu, starosťami s deťmi, partnerskými vzťahmi, pracovnými stresmi, ...:

1.)  dedičnosť alebo aj zaužívanými  nevhodnými modelmi alebo spôsobmi správania v našich rodinách
2.)  životné podmienky tehotnej matky, či je budúca  mamička v akomkoľvek strese...jej stres sa prenáša na dieťa, a aj vďaka tomu sa môže narodiť "pacient"
3.) vplyv rodiny, vzťahy v rodine  a rodinnej výchovy - či vládne v rodine kľud, pohoda, tolerancia, láska alebo napätie, konflikty, úzkostná výchova
4.) aktuálna životná situácia - napr. pri úrazoch je liečba úspešnejšia pri dobrom rodinnom zázemí, v podpore a opore v rodiny  alebo aj v  dobrej práci


 " Každá choroba je informácia.  Informácia o tom, aký človek je, akým spôsobom,  v akých podmienkách spoločenských a rodinných žije. Informácia o tom, že človek robí vo svojom živote nejakú chybu... 
Úlohou celostného lekárstva je chybu identifikovať a poradiť pacientovi, čo on má a môže urobiť a zmeniť vo svojom živote, ale aj  vo svojich spoločenských podmienkách, aby sa uzdravil. A po dobrom to skutočne ide. Ale nesmierne záleží na tom, aby človek pochopil svoju hlavnú úlohu, vo svojej chorobe a začal so zmenou sám u seba ..." 

Ak vás tento zaujímavý lekár tiež zaujal a otvoril vám oči,  môžete si zaobstarať  knihu od autora Jan Hnízdil:  MÝM MARODŮM Jak vyrobit pacienta


V krátkosti obsah knihy:
Akcionáři farmaceutických firem, obchodníci se zdravím a vůbec všichni, kdo tahají za páky práškovacího stroje současného zdravotnictví, nechť se chrání tuto knihu byť jen otevřít. Četba autorových sloupků, fejetonů a glos má totiž účinky pro ně zcela nežádoucí, a mohla by jim tudíž lehce přivodit těžké srdeční selhání, náhlou mozkovou příhodu nebo jen nutkavé svrbění dlaní. A kdoví jak by dopadli, kdyby se pak s řečenými potížemi svěřili do péče té své, biotechnologické medicíny, která sice přičinlivě léčí, avšak raději neuzdravuje, neboť permanentní pacient je zlatý důl, kdežto ze zdravého už nic nekápne.
Knižní výběr z článků a úvah MUDr. Jana Hnízdila lze naopak vřele doporučit všem, kteří si považují zdraví vlastního i zdraví společnosti a jsou ochotni pro ně něco udělat. Mohou si být jisti, že je četba nejen poučí, nýbrž i povzbudí a pobaví. Jan Hnízdil má totiž dar psát přístupně a srozumitelně a navíc i s vtipem, elegancí a humorem, ať už je řeč o záludnostech úzce odborných, nebo o věcech obecnějšího dosahu, o lékařství, o sportu či o politice. A jak se sluší na vyznavače psychosomatiky a celostního pohledu na člověka, nikdy nezapomíná uvádět zcela konkrétní příklady a pronikat do všech zákoutí životních příběhů.

Vychutnajte si necelé tri hodiny zaujímavej prednášky  a možno aj pobavenie sa nad  knihou od neho.

Ďakujeme .

RUNO Vám pomôže starať sa o svoje zdravie a domácu pohodu.

ZDRAVÝ ŽIVOT A ZDRAVÝ SPÁNOK .


Internetový obchod s vecami z ovčieho rúna : www.runo-shop.sk

čtvrtek 3. ledna 2013

Ďakujeme za rok 2012 a PF 2013


 
 
Ďakujeme Vám za Vašu priazeň v roku 2012 a tešíme sa na Vás v roku 2013 :))

RUNO Vám pomôže starať sa o svoje zdravie a domácu pohodu.

ZDRAVÝ ŽIVOT A ZDRAVÝ SPÁNOK .


Internetový obchod s vecami z ovčieho rúna : www.runo-shop.sk